Zeměpisná liga 2006

Soutěž členů Zeměpisného sdružení v geografických a turistických znalostech České republiky a světa probíhala od června do prosince 2006.

Vítězové:

Na 3. místě
se umístila

SC. Ing. Ivana Mikulcová z Prahy (ligové jméno panda).

Na 2. místě
se umístila

Zdenka Vinklárková z Nového Malína (ligové jméno Šimonka).


Na 1. místě
s právem užívat titul MZL. (Mistr zeměpisné ligy)
se umístil

MZL. VSC. Jaroslav Klement z Brna (ligové jméno Mikeš).

Blahopřejeme!

Průběh zeměpisné ligy:

1. kolo
Vyhodnocení 1. kola
2. kolo
Vyhodnocení 2. kola
3. kolo
Vyhodnocení 3. kola
4. kolo
Vyhodnocení 4. kola
5. kolo
Vyhodnocení 5. kola
6. kolo
Vyhodnocení 6. kola
7. kolo
Vyhodnocení 7. kola


Zpět na Zeměpisné a vlastivědné sdružení