Zeměpisné a vlastivědné sdružení
TOPlist

CESTOVATELSKÉ HODNOSTI A ŽEBŘÍČEK

Hodnosti

Zeměpisné a vlastivědné sdružení uděluje svým členům tyto cestovatelské hodnosti:

* Cestovatel (C.) - za návštěvu nejméně 35 zemí ve 2 světadílech

* Světový cestovatel (SC.) - za návštěvu nejméně 50 zemí ve 3 světadílech

* Mistr světových cest (MSC.) - za návštěvu nejméně 75 zemí ve 4 světadílech

* Velmistr světových cest (VSC.) - za návštěvu nejméně 100 zemí v 5 světadílech

* Supervelmistr světových cest (SVSC.) - za návštěvu nejméně 200 zemí v 6 světadílech

Žebříček nejzcestovalejších členů ZVS

(s návštěvou 100 a více zemí)

První číslo skóre udává body za země, druhé číslo body za světadíly.
Stav k 27.7.2021.

1. SVSC. Ing. Miroslav Šnejdar, CSc., Ostrava 577-6
2. SVSC. Aleš Přibyl, Brno 402-6
3. VSC. JUDr. Jiří Horák, Praha 312-5
4. VSC. Ing. Martin Zajíček, Praha 266-5
5. VSC. Mgr. Michal Červený, Křenice 263-5
6. VSC. Mgr. Jan Hájek, Plzeň 242-5
7. VSC. JUDr. Libor Bureš, Vsetín 241-5
8. SVSC. Ing. Dana Trávníčková, CSc., Praha 232-6
9. MSC. Mgr. Tomáš Skoumal, Praha 231-4
10. SVSC. MZL. Jaroslav Klement, Brno 226-6
11. SVSC. RNDr. Jiří Jiránek, CSc., Praha 225-6
12. VSC. Mgr. Jiří Bárta, LL.M., Praha 214-5
13. VSC. Jarmila Sladká, Ostrava 211-5
14. VSC. Dipl. Ing. Georg Visny, Schwanden (CH) 210-5
15. SVSC. prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc., Brno 206-6
16. VSC. Ing. Karel Neuschl, Brno 202-5
17. VSC. Mgr. František Mlnařík, Ústí nad Labem 199-5
18. VSC. Ing. Petr Janský, CSc., Praha 195-5
19. VSC. Ing. Dagmar Šťastná, Brno 188-5
20. VSC. Pavel Klement, Brno 185-6
21.-22. VSC. Tomáš Holý, Křenice 172-5
21.-22. VSC. Mgr. Hana Mlnaříková, Ústí nad Labem 172-5
23. VSC. RNDr. Jana Jiránková, Praha 158-5
24. VSC. Bohumír Krepčík, Brno 157-5
25. MSC. Jakub Matyáštík, Praha 153-4
26. MSC. Ing. Antonín Skopec, Jeneč 148-4
27. VSC. MUDr. Bohumír Blažek, Vratimov 147-5
28.-29. MSC. Irena Klementová, Brno 147-4
28.-29. MSC. Jaroslav Klement ml., Brno 147-4
30. VSC. PhDr. Mgr. Josef Břečka, Máslovice 145-5
31. VSC. Antonie Klementová, Brno 144-5
32. MSC. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D., Praha 142-4
33. VSC. Ing. Ivana Mikulcová, Praha 138-5
34. MSC. Bc. Jolana Sedláčková, DiS., Jihlava 137-4
35. VSC. Ing. Martin Javorský, Praha 134-5
36. MSC. RNDr. Bohumil Vévoda, Bohumín 128-4
37. SC. Ing. František Červenka, Praha 126-3
38. VSC. Ing. Jindřich Šmiták, Brno 123-5
39. VSC. Mgr. Kateřina Červenková, Praha 121-5
40.-41. MSC. PaedDr. Milan Kulhánek, Broumov 113-4
40.-41. MSC. Ing. Petra Šeráková-Jiránková, Líbeznice 113-4
42. VSC. doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D., Opava 111-5
43. MSC. Jaro Flídr, Kalná nad Hronom (SK) 110-4
44. SC. Ing. Igor Kyselka, CSc., Brno 108-3
45. MSC. Mgr. Václav Průcha, Veselí nad Lužnicí 104-4
46. MSC. Jan Kříž, Zadní Třebaň 102-4

Pravidla pro započítávání světadílů a zemí

Uvažujeme šest světadílů. Amerika je sice obvykle rozdělována na Severní a Jižní, ale vzhledem k tomu, že není úplná jednota v jejich vzájemném ohraničení (Střední Amerika?) a věc je komplikována i územně odlišným pojetím Latinské Ameriky, je tento světadíl brán společně. Světadíly jsou tedy:
1.  Evropa
2.  Asie
3.  Afrika
4.  Amerika
5.  Austrálie a Oceánie
6.  Antarktida

Pokud jde o země, evidenční systém ZVS je založen na politicko-geografickém principu státnosti územních celků. Rozlišujeme následující kategorie zemí:
-   nezávislé státy,
-   závislé země,
-   členské státy federací,
-   autonomní státy.
Zařazení posledních dvou kategorií respektuje skutečnost, že v některých oblastech světa nás jakoby obklopují dvě státnosti: ústřední a dílčí resp. autonomní.

Poznámky k závislým zemím:
Závislých zemí bylo v době kolonialismu ve světě mnoho, do současnosti zbyly jen některé. Jedná se o takové územní celky, které nejsou přímou součástí státu, který je spravuje (dnes obvykle jen v hlavních věcech, jinak mají samosprávu).
Území, která jsou naopak přímo začleněna do svého, byť třeba v jiném světadílu ležícího nebo vzdáleného státu (např. španělské severoafrické enklávy, chilský Velikonoční ostrov daleko v Pacifiku), mezi závislé země nezařazujeme. Výjimka je v případech, kdy některé státy formálně pokládají své bývalé zjevné kolonie za své součásti (např. Francie jako zámořské departementy) - tady dáváme přednost geografickému hledisku a v souladu s obvyklým členěním v atlasech světa taková území pokládáme za závislé země.

Poznámky k členským státům federací:
Základní podmínkou je, aby šlo skutečně v ústavním smyslu o federaci (spolkový stát). Není-li to tento případ a jedná se tedy o unitární stát, byť třeba značně decentralizovaný, jeho vnitřní územní celky neuvažujeme (např. oblasti ve Španělsku či historické země ve Velké Británii, i když mají vlastní parlamenty a vlády). Rovněž nepřihlížíme k případnému pouhému pojmenování vnitřních územních jednotek jako státy (např. v Súdánu a Palau).
Označení členských států federací může být různé, např. v USA či Indii státy, v SRN spolkové země (v některých případech svobodné státy či svobodná a hanzovní města), ve Švýcarsku kantony, v Kanadě či Argentině provincie atd.
V některých federacích existují tzv. federální teritoria, tj. území nepatřící žádnému z členských států federace a spravovaná federální vládou (např. District of Columbia v USA, Severní teritorium v Austrálii). Tyto jednotky v seznamu neuvažujeme.

Poznámky k autonomním státům:
Musí jít o útvary s vlastní státní strukturou (např. republiky v rámci Ruské federace) či o politicky a právně od zbytku země jasně se odlišující území (např. Hongkong a Macao v Číně, mnišská republika Athos v Řecku). Územní celky, které disponují pouze administrativní, popř. částečnou legislativní autonomií (např. Jižní Tyrolsko v Itálii, Vnitřní Mongolsko v Číně), neuvažujeme.

Seznam započítatelných zemí podle světadílů

Kategorie země je v seznamu vyjádřena typem písma, konkrétně:
–   VELKÝMI PÍSMENY českého zkráceného názvu: nezávislé státy,
–   malými písmeny českého zkráceného názvu: závislé země,
–   malými písmeny a kurzívou zkráceného názvu v místním úředním jazyku: členské státy federací a autonomní státy (v seznamu jsou umístěny za stát, v jehož rámci existují),
–   tučným písmem: země se zvláštním politicko-geografickým postavením (např. jejich právní status je nejasný nebo velmi specifický, chybí jim všeobecné mezinárodní uznání, jsou de facto připojeny k jinému státu, nemají žádné trvalé obyvatelstvo apod.).

E V R O P A
| Albánie | Andorra | Belgie | Brussel/Bruxelles | Deutschsprachige Gemeinschaft | Vlaanderen | Wallonie | BĚLORUSKO | BOSNA A HERCEGOVINA | Federacia BiH | Republika Srpska | BULHARSKO | ČERNÁ HORA | DÁNSKO | ESTONSKO | Faerské ostrovy (dán.) | FINSKO | FRANCIE | Gibraltar (brit.) | Guernsey (brit.)1) | CHORVATSKO | IRSKO | ISLAND | ITÁLIE | Jan Mayen (nor.) | Jersey (brit.)1) | KAZACHSTÁN2) | KOSOVO | LICHTENŠTEJNSKO | LITVA | LOTYŠSKO | LUCEMBURSKO | MAĎARSKO | MALTA | Man (brit.)1) | MOLDAVSKO | Pridněstrovje | MONAKO | NĚMECKO | Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen | NIZOZEMSKO | NORSKO | POLSKO | PORTUGALSKO | RAKOUSKO | Burgenland | Kärnten | Niederösterreich | Oberösterreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien | RUMUNSKO | RUSKO | Baškortostan | Čuvašija | Kalmykija | Karelija | Komi | Marij El | Mordovija | Tatarstan | Udmurtija | ŘECKO | Agio Oros/Athos | SAN MARINO | SEVERNÍ MAKEDONIE | SLOVENSKO | SLOVINSKO | SRBSKO | ŠPANĚLSKO | Špicberky (nor.) | ŠVÉDSKO | ŠVÝCARSKO | Aargau | Appenzell Ausserrhoden | Appenzell Innerrhoden | Basel | Basel-Land | Bern | Fribourg | Geneve | Glarus | Graubünden | Jura | Luzern | Neuchâtel | Nidwalden | Obwalden | Sankt Gallen | Schaffhausen | Schwyz | Solothurn | Thurgau | Ticino | Uri | Valais | Vaud | Zürich | Zug | TURECKO | UKRAJINA | Krym | VATIKÁN | VELKÁ BRITÁNIE |

1) tzv. korunní dependence; není přímou součástí Velké Británie
2) pravobřeží řeky Uralu

A S I E
| ABCHÁZIE | AFGHÁNISTÁN | Akrotiri a Dhekelia (brit.) | ARMÉNIE | AUSTRÁLIE1) | ÁZERBÁJDŽÁN | Naxcivan [Nachičevan] | Arcach [Náhorní Karabach] | BAHRAJN | BANGLADÉŠ | BARMA (MYANMAR) | BHÚTÁN | Britské indickooceánské území (brit.) | BRUNEJ | ČÍNA | Aomen/Macau | Xianggang/Hong Kong | EGYPT | FILIPÍNY | GRUZIE | Ačaris [Adžarsko] | INDIE | Andhra Pradesh | Arunachal Pradesh | Assam | Bihar | Chhattisgarh | Goa | Gujarat | Haryana | Himachal Pradesh | Jharkhand | Karnataka | Kerala | Madhya Pradesh | Maharashtra | Manipur | Meghalaya | Mizoram | Nagaland | Orissa | Punjab | Rajasthan | Sikkim | Tamil Nadu | Telangana | Tripura | Uttaranchal | Uttar Pradesh | West Bengal | INDONÉSIE | IRÁK | ÍRÁN | IZRAEL | JAPONSKO | JEMEN | JIŽNÍ OSETIE | JORDÁNSKO | KAMBODŽA | KATAR | KAZACHSTÁN | KOREJSKÁ LDR | KOREJSKÁ REP. | KUVAJT | KYPR2) | KYRGYZSTÁN | LAOS | LIBANON | MALAJSIE | Johor | Kedah | Kelantan | Melaka | Negeri Sembilan | Pahang | Perak | Perlis | Pulau Pinang | Sabah | Sarawak | Selangor | Terengganu | MALEDIVY | MONGOLSKO | NEPÁL | OMÁN | PÁKISTÁN | Baluchistan | North-West Frontier | Punjab | Sindh | Palestina3) | RUSKO | Adygeja | Altaj | Burjatija | Čečenija | Dagestan | Chakasija | Ingušija | Kabardino-Balkarija | Karačajevo-Čerkesija | Sacha/Jakutija | Severnaja Osetija | Tuva | SAÚDSKÁ ARÁBIE | SEVERNÍ KYPR | SINGAPUR | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | Abu Zabi | Ajman | Dubayi | Fugayrah | Ras al-Khaymah | Shariqah | Umm al-Quwwayn | SRÍ LANKA | SÝRIE | TÁDŽIKISTÁN | TAIWAN (ČÍNSKÁ REPUBLIKA) | THAJSKO | TURECKO | TURKMENISTÁN | UZBEKISTÁN | Karakalpakstan | VIETNAM | VÝCHODNÍ TIMOR |

1) Kokosové (Keelingovy) ostrovy, Vánoční ostrov
2) i když kulturně se počítá k Evropě (součást EU), geograficky je součástí Asie
3) Gaza a Západní břeh

A F R I K A
| Alžírsko | Angola | Benin | Botswana | Burkina | Burundi | Čad | Demokratické Kongo [býv. Zair] | Džibutsko | Egypt | Eritrea | Etiopie | Afar | Amhara | Benishangul | Gambela | Harari | Oromia | Somali | Tigray | Ye Debub Biheroch [Stát jižních národů] | Gabon | Gambie | Ghana | Guinea | Guinea-Bissau | Jemen1) | Jihoafrická republika | Jižní Súdán | Kamerun | Kapverdy | Keňa | Komory | Njazidja/Grande Comore | Nzwani/Anjouan | Mwali/Mohéli | Kongo | Lesotho | Libérie | Libye | Madagaskar | Malawi | Mali | Maroko | Mauritánie | Mauritius | Mayotte (franc.) | Mosambik | Namibie | Niger | Nigérie | Abia | Adamawa | Akwa Ibom | Anambra | Bauchi | Bayelsa | Benue | Borno | Cross River | Delta | Ebonyi | Edo | Ekiti | Enugu | Gombe | Imo | Jigawa | Kaduna | Kano | Katsina | Kebbi | Kogi | Kwara | Lagos | Nassarawa | Niger | Ogun | Ondo | Oshun | Oyo | Plateau | Rivers | Sokoto | Taraba | Yobe | Zamfara | PObřeží slonoviny | Portugalsko2) | Réunion (franc.) | Rovníková Guinea | Rwanda | Senegal | Seychely | Sierra Leone | SOMÁLSKO | Puntland | Somaliland | STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA | SÚDÁN | Svatá Helena (brit.) | Svatý Tomáš | Svazijsko | Španělsko3) | Tanzanie | Zanzibar | Togo | Tunisko | Uganda | Zambie | Západní Sahara | ZIMBABWE |

1) Sokotra
2) Madeira
3) Kanárské ostrovy, Ceuta, Melilla

A M E R I K A
| Americké Panenské ostrovy (USA) | Anguilla (brit.) | ANTIGUA A BARBUDA | Argentina | Buenos Aires | Catamarca | Chaco | Chubut | Córdoba | Corrientes | Entre Ríos | Formosa | Jujuy | La Pampa | La Rioja | Mendoza | Misiones | Neuquén | Río Negro | Salta | San Juan | San Luis | Santa Cruz | Santa Fé | Santiago del Estero | Tierra del Fuego | Tucumán | Aruba (niz.) | Bahamy | Barbados | Belize | Bermudy (brit.) | BOLÍVIE | Bonaire-Saba-Svatý Eustach (niz.) | BRAZÍLIE | Acre | Alagoas | Amapá | Amazonas | Bahia | Ceará | Espirito Santo | Goiás | Maranhao | Mato Grosso | Mato Grosso do Sul | Minas Gerais | Pará | Paraíba | Paraná | Pernambuco | Piauí | Rio de Janeiro | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Sul | Rondonia | Roraima | Santa Catarina | Sao Paulo | Sergipe | Tocantins | Britské Panenské ostrovy (brit.) | Curaçao (niz.) | DOMINIKA | DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA | EKVÁDOR | Falklandy (brit.) | Francouzská Guyana (franc.) | Grenada | Grónsko (dán.) | Guadeloupe (franc.) | Guatemala | Guyana | Haiti | Honduras | Chile | Jamajka | Kajmanské ostrovy (brit.) | Kanada | Alberta | British Columbia | Manitoba | New Brunswick | Newfoundland | Nova Scotia | Ontario | Prince Edward Island | Quebec | Saskatchewan | Kolumbie | Kostarika | Kuba | Martinik (franc.) | Mexiko | Aguascalientes | Baja California Norte | Baja California Sud | Campeche | Chiapas | Chihuahua | Coahuila | Colima | Durango | Guanajuato | Guerrero | Hidalgo | Jalisco | México | Michoacán | Morelos | Nayarit | Nuevo León | Oaxaca | Puebla | Querétaro | Quintana Róo | San Luis Potosí | Sinaloa | Sonora | Tabasco | Tamaulipas | Tlaxcala | Veracruz-Llave | Yucatán | Zacatecas | Montserrat (brit.) | Nikaragua | Panama | Paraguay | Peru | Portoriko (USA) | Saint-Pierre a Miquelon (franc.) | Salvador | Spojené státy americké | Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Idaho | Illionis | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Lousiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming | Surinam | Svatá Lucie | Svatý Bartoloměj (franc.) | SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS | Nevis | Svatý Martin (franc.) | Svatý Martin (niz.) | SVATÝ VINCENC A GRENADINY | TRINIDAD A TOBAGO | Turks a Caicos (brit.) | Uruguay | Venezuela | Amazonas | Anzoátegui | Apure | Aragua | Barinas | Bolívar | Carabobo | Cojedes | Delta Amacuro | Falcón | Guárico | Lara | Mérida | Miranda | Monagas | Nueva Esparta | Portuguesa | Sucre | Táchira | Trujillo | Vargas | Yaracuy | Zulia |

A U S T R Á L I E  A  O C E Á N I E
| Americká Samoa (USA) | AUSTRÁLIE | New South Wales | Queensland | South Australia | Tasmania | Victoria | Western Australia | Cookovy ostrovy (novozél.) | Fidži | Francouzská Polynésie (franc.) | Guam (USA) | CHILE1) | INDONÉSIE2) | KIRIBATI | MARSHALLOVY OSTROVY | Midwajské ostrovy (USA) | Mikronésie | Kusaie | Pohnpei | Chuuk | Yap | Nauru | Niue (novozél.) | Norfolk (austral.) | Nová Kaledonie (franc.) | NOVÝ ZÉLAND | PALAU | PAPUA-NOVÁ GUINEA | Pitcairnské ostrovy (brit.) | SAMOA | Severní Mariany (USA) | SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ | Hawaii | Šalomounovy ostrovy | Tokelau (novozél.) | Tonga | Tuvalu | Vanuatu | Wake (USA) | Wallis a Futuna (franc.) |

1) Velikonoční ostrov
2) Západní Irian

A N T A R K T I D A
| Antarktida1) | Bouvetův ostrov (nor.) | Francouzská jižní a antarktická území (franc.) | Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy (brit.) |

1) veškeré území na jih od 60. stupně j. š., které podle Smlouvy o Antarktidě z roku 1959 nepatří žádnému státu

Pravidla pro získávání bodů

Každá navštívená země seznamu, v uvedení mezi svislými příčkami, znamená 1 bod za země. Každý navštívený světadíl znamená 1 bod za světadíly. Pozor: některé země jsou v seznamu dvakrát, protože se rozkládají ve dvou světadílech*, avšak i za jejich návštěvu můžete získat celkově jen 1 bod. Pokud navštívíte jejich části v obou příslušných světadílech, připadnou vám 2 body za světadíly.

* Platí to pro:
- RUSKO (evropské a asijské; hranice probíhá pohořím Ural a řekou Ural; západně od Kaspického moře pak sníženinou podél řek Kuma a Manyč, nikoli hřebenem Kavkazu, jak se uvažovalo dříve),
- TURECKO (evropské a asijské, v Istanbulu je hranicí Bospor),
- KAZACHSTÁN (pravobřeží řeky Ural patří geograficky do Evropy),
- ŠPANĚLSKO (do Afriky geograficky přísluší Kanárské ostrovy a na pevnině samozřejmě enklávy Ceuta a Melilla),
- PORTUGALSKO (ostrov Madeira patří geograficky do Afriky),
- SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ (federální stát Hawaii leží ve světadílu Austrálie a Oceánie),
- EGYPT (hranici mezi Afrikou a Asií tvoří Suezská šíje se stejnojmenným průplavem),
- JEMEN (ostrov Sokotra je geografickou součástí Afriky),
- INDONÉSIE (celá Nová Guinea, jejíž západní část zaujímá indonéská provincie Západní Irian, se již zařazuje do Austrálie a Oceánie),
- AUSTRÁLIE (Kokosové ostrovy a Vánoční ostrov se počítají do rámce Asie),
- CHILE (Velikonoční ostrov leží ve světadílu Austrálie a Oceánie).

Za návštěvu země se uznává alespoň jediné šlápnutí na její území, třeba hned za hraničním patníkem, či v tranzitním prostoru na letišti. (Tranzitní prostor má sice z hlediska turisty zvláštní režim, ale politicko-geograficky je součástí dané země.) Při průjezdu po silnici nebo železnici je tedy nutné minimálně jedno vystoupení z dopravního prostředku.

Počítá se vždy jen první návštěva.

Dokladování se nevyžaduje. Věc pokládáme za součást osobní cti.

Zahraniční členové ZVS si místo země svého bydliště započítají Česko.

Modelové příklady

1)  Navštívili jsme poprvé Německo s prvním cílem v Drážďanech a druhým v Berlíně. Tento výlet nám přinesl zisk tří bodů - zemí v seznamu: Německa a federálních států Saska (Sachsen) a Berlína (Berlin). Přejížděli jsme sice i Braniborsko (Brandenburg), ale nevystoupili jsme z auta. - Když jsme později vyjeli do Mnichova, přibyla nám jedna země: Bavorsko (Bayern), již nikoli Německo, které se počítá jen při první návštěvě.

2)  Rozhodli jsme se navštívit Istanbul. Tím získáváme jeden bod za Turecko. Protože jsme se pohybovali po obou stranách Bosporu, přibyl nám současně i bod za světadíl - Asii, na jejíž půdu jsme vstoupili poprvé. Země nám tímto ovšem nepřibyla žádná.

3)  Dopluli jsme na Zanzibar a poté pokračovali dál bez zastávky v pevninské části Tanzanie. Získáváme tím bod nejen za Zanzibar, nýbrž též za Tanzanii, protože Zanzibar tvoří v Tanzanii autonomní stát a je její přímou součástí.

4)  Přiletěli jsme na Kanárské ostrovy, africkou přímou součást Španělska. Bod za Španělsko získáváme jen v případě, že na španělské půdě stojíme poprvé. Pokud jsme dosud nenavštívili Afriku, přibyl nám bod za světadíl.

5)  Zajeli jsme se podívat na gibraltarskou skálu. Získáváme takto bod za Gibraltar, avšak ne také za Velkou Británii, neboť Gibraltar jako závislá země (korunní kolonie) není přímou součástí Británie.

6)  Náš krátký pobyt ve Spojených státech zahrnoval jen hlavní město Washington. V tom případě nám k bodu za USA, byť jde o federaci, nepřibude žádný další bod za zemi, protože území hlavního města nepatří žádnému ze států USA a tvoří federální teritorium (District of Columbia).

NOSITELÉ CESTOVATELSKÝCH HODNOSTÍ ZVS

Stav k 16.1.2021

Cestovatel (C.):

Mgr. Vladimír BLUCHA, Krnov
Ing. Helena ČERNÁ, Mníšek pod Brdy
Jaroslav DIVIŠ, Olomouc
Vítězslav GAJDOŠÍK, Halenkovice
Ing. Ludmila MORAVCOVÁ, Brno
Mgr. Milan NÁŠEL, Zlín
RNDr. Miroslav PAVLOVSKÝ, Praha
Pavla STEINHAUSEROVÁ, Brno

Světový cestovatel (SC.):

Ing. Igor BÁRTEK, Čeladná
Mária BÁRTKOVÁ, Čeladná
Vlasta BUCHNÍČKOVÁ, Brno
Ing. František ČERVENKA, Praha
prof. Ing. Petr DOSTÁL, CSc., Brno
Ing. Jaroslav HLADÍK, Prosiměřice
Ing. Jiří HLUBUČEK, Provodín
Mgr. Břetislav JEŽEK, Lázně Bělohrad
Ing. Radan KVĚT, CSc., Brno
Ing. Igor KYSELKA, CSc., Brno
doc. RNDr. Zdeněk LIPSKÝ, CSc., Kutná Hora
Ing. Hana LIŠKOVÁ, Brno
Mgr. Jaroslav NEUBAUER, Praha
Drahomíra NOVÁKOVÁ, Olomouc
Dr. Renata NOVOTNÁ, Praha
Mgr. Drahomíra OSMANČÍKOVÁ, Brno
Tomáš SADÍLEK, Praha
Ing. Lenka SMOLÍKOVÁ, Ph.D., Brno
Blanka TUSCHEROVÁ, Brno
Jana VOSYKOVÁ, Praha
Ing. Ilona ZUZAŇÁKOVÁ, Brno

Mistr světových cest (MSC.):

MUDr. Hana CULKOVÁ, Praha
Ing. Vít ČERVINKA, Brno
Ing. Jan DEJDAR, Vysoké Mýto
Jaro FLÍDR, Kalná nad Hronom (SK)
PhDr. Slavomír HORÁK, Ph.D., Praha
Ing. Petr HOŘENÍ, Kuřim
Jaroslav KLEMENT ml., Brno
Irena KLEMENTOVÁ, Brno
Jan KŘÍŽ, Zadní Třebaň
PaedDr. Milan KULHÁNEK, Broumov
PhDr. Zdeněk LOKAJÍČEK, Karviná
Jakub MATYÁŠTÍK, Praha
Jiří PROKOP, Praha
Mgr. Václav PRŮCHA, Veselí nad Lužnicí
Ing. Jiří RAMBA, Praha
Bc. Jolana SEDLÁČKOVÁ, DiS., Jihlava
prof. RNDr. Tadeusz SIWEK, CSc., Rychvald
Ing. Antonín SKOPEC, Jeneč
Mgr. Tomáš SKOUMAL, Praha
Ing. Petra ŠERÁKOVÁ-JIRÁNKOVÁ, Líbeznice
RNDr. Bohumil VÉVODA, Bohumín
Pavel VILD, Praha

Velmistr světových cest (VSC.):

Mgr. Jiří BÁRTA, LL.M., Praha
MUDr. Bohumír BLAŽEK, Vratimov
PhDr. Mgr. Josef BŘEČKA, Máslovice
JUDr. Libor BUREŠ, Vsetín
doc. PhDr. Miroslav ČERNÝ, Ph.D., Opava
Mgr. Kateřina ČERVENKOVÁ, Praha
Mgr. Michal ČERVENÝ, Křenice
Mgr. Jan HÁJEK, Plzeň
Tomáš HOLÝ, Křenice
JUDr. Jiří HORÁK, Praha
Ing. Petr JANSKÝ, CSc., Praha
Ing. Martin JAVORSKÝ, Praha
RNDr. Jana JIRÁNKOVÁ, Praha
Pavel KLEMENT, Brno
Antonie KLEMENTOVÁ, Brno
Bohumír KREPČÍK, Brno
Ing. Ivana MIKULCOVÁ, Praha
Mgr. František MLNAŘÍK, Ústí nad Labem
Mgr. Hana MLNAŘÍKOVÁ, Ústí nad Labem
Ing. Karel NEUSCHL, Brno
Jarmila SLADKÁ, Ostrava
Ing. Jindřich ŠMITÁK, Brno
Ing. Dagmar ŠŤASTNÁ, Brno
Dipl. Ing. Georg VISNY, Schwanden (CH)
Ing. Martin ZAJÍČEK, Praha

Supervelmistr světových cest (SVSC.):

RNDr. Jiří JIRÁNEK, CSc., Praha
MZL. Jaroslav KLEMENT, Brno
prof. RNDr. Ivan MEZNÍK, CSc., Brno
Aleš PŘIBYL, Brno
Ing. Miroslav ŠNEJDAR, CSc., Ostrava
Ing. Dana TRÁVNÍČKOVÁ, CSc., Praha

 

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.
Zeměpisné a cestovatelské
informace - svět


Oblasti světa