Údolím Vavřineckého potoka (Výrovky)

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení