Čáslav, Tupadly, Hluboký potok

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.