Šífovka: kudy se plavilo dřevo do kutnohorských dolů

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.