Seč a údolí Chrudimky pod přehradou

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.