Městská vycházka Plaňany a Pečky

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.