Modřínovou alejí do Roztěže

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.