Štítarským údolím k rakouské orlici u Křečhoře

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.