Ze Zásmuk podél Výrovky do Kouřimi

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.