Kačinský hřbet ze Starého Kolína

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.