Na Nový rok přes brdské Hřebeny

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.