Údolím Chotouchovského potoka alias Polepky

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.