Údolím Pekla a rybniční krajinou Českolipska

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.