Starý Kolín a Baštecký les

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.