Nejvyšší část Adamovské vrchoviny

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.